hoppa till huvudinnehållet
Ett återkommande mönster av rosa och blå cirklar på en blå bakgrund”. Cirklarna är gjorda av små rosa linjer och är arrangerade i ett rutmönster. Bakgrunden är enfärgad blå.

Jord- och skogsbruksministeriet ledigförklarar en tjänst som regeringsråd från den 1 september 2024. Regeringsrådet förordnas till chef för rättsenheten vid livsmedelsavdelningen.

Tjänsten som regeringsråd är gemensam för ministeriet och placerad vid rättsenheten på ministeriets livsmedelsavdelning. Enheten har till uppgift att behandla, samordna och utveckla avdelningens lagstiftningsrelaterade, juridiska och administrativa ärenden samt att bistå avdelningens övriga enheter i juridiska frågor. Enheten svarar för ärenden som gäller lagberedning, juridiska ärenden, EU-rättsliga frågor, tekniskt stöd för lagberedning samt utövande av veterinäryrket.

Den som utnämns till tjänsten som regeringsråd förordnas till chef för rättsenheten vid livsmedelsavdelningen för en tidsbegränsad period på högst fem år. Enhetschefen har till uppgift att leda enhetens verksamhet och fungera som chef för enhetens personal, svara för att de uppgifter som hör till enheten sköts på ett ändamålsenligt och resultatrikt sätt, svara för att de resultatmål som ställts upp för enheten uppnås, följa upp och bedöma utvecklingen inom enhetens ansvarsområde samt ta behövliga initiativ till reformer.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Behörighetsvillkor för tjänsten som regeringsråd är annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Till behörighetsvillkoren för den tjänsteman som är chef för enheten hör dessutom i praktiken visad ledarförmåga.

Föreskrivna krav på språkkunskaper
 • Svenska
  • Muntliga: Nöjaktiga
  • Skriftliga: Nöjaktiga
 • Finska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
Av sökanden förväntar vi oss

De bästa färdigheterna för att sköta uppgifterna i praktiken ger mångsidig erfarenhet av lagberedning och skötsel av andra krävande juridiska och administrativa ärenden, erfarenhet av att leda och utveckla lagberedning samt förtrogenhet med livsmedelsavdelningens verksamhetsområde och EU-rättsliga frågor. Vi värdesätter förmåga att fungera effektivt i en snabbt föränderlig verksamhetsmiljö, samarbets- och förhandlingsförmåga och beslutsförmåga.

Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska underlättar skötseln av uppgifterna i praktiken.

Förmåner Vi erbjuder meningsfulla och mångsidiga arbetsuppgifter och uppmuntrar vår personal att utveckla sin kompetens. Vi har en modell för hybridarbete som består av arbete på plats och distansarbete samt tillämpar flexibel arbetstid. För att stödja hälsa och välbefinnande i arbetet erbjuder vi dessutom subventionerad lunch, motions- och kulturförmåner och omfattande företagshälsovård.
Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Mer information ger Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 0295 162 013.

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Jord- och skogsbruksministeriets registratorsbyrå

  PB 30 (Besöksadress: Statsrådets distributionscentral, Riddaregatan 2 B, Helsingfors)
  00023 Helsingfors

 • Organisation

  Jord- och skogsbruksministeriet tryggar produktionen av inhemsk mat och hållbar användning av förnybara naturresurser samt skapar förutsättningar för näringar och välfärd som bygger på dessa.

  Livsmedelsavdelningen skapar förutsättningar för primärproduktion och förädling av råvaror och ser till att livsmedlen är trygga, konsumentskyddet, djurhälsan och växtskyddet bra och djurens välbefinnande högt i Finland. Livsmedelsavdelningen medverkar också i utveckling av en livskraftig landsbygd och landsbygdsnäringar. Till avdelningens uppgifter hör också Livsmedelsverkets resultatstyrning.

  plats
  Helsingfors

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • MMM Mariegatan 9
  Mariegatan 9
  00170 Helsingfors
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Personalgrupp: Uppgifter inom ledningen
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Vi har en modell för hybridarbete som består av arbete på plats och distansarbete samt tillämpar flexibel arbetstid.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Löneuppgifter: Som enhetschef bestäms lönen på basis av kravnivå 13 (6 533,10 euro/månad) i ministeriets lönesystem och en lönedel enligt den individuella arbetsprestationen som kan uppgå till högst 50 procent av den uppgiftsbaserade lönedelen.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.