hoppa till huvudinnehållet
Rikoskemisti/-insinööri 40.14-40.15 - Centralkriminalpolisen CKP

Oletko tarkka, huolellinen ja analyyttinen ongelmanratkaisija? Hallitset spektroskopian, kromatografian ja massaspektrometrian niin teoriassa kuin käytännössäkin.

Haettavana on rikoskemistin virka rikosteknisen laboratorion kemian ryhmässä, jossa tehdään räjähdysaine-, ruutisavu-, hiukkas- ja öljytutkimuksia sekä palokemiallisia tutkimuksia.
Tehtävään kuuluvat rikosteknisten laboratorioanalyysien suorittaminen ja raportointi, tutkimus- ja laadunvarmistusmenetelmien kehittäminen ja ylläpito muutamilla yllämainituista toimialoista. Pääpaino on CBRNE-tutkimusalueella vaarallisten kemikaalien ja räjähdysaineiden tunnistuksessa. Valittava henkilö osallistuu näytteiden käsittelyyn, analyysien suorittamiseen, tulosten tulkintaan ja raportointiin. Tehtävään sisältyy myös kouluttamista, sidosryhmäyhteistyötä ja kansainvälistä yhteistyötä. Tarjoamme valitulle henkilölle lisäkoulutusta tarvittaessa.
Strategiamme mukaisesti panostamme henkilöstön moniosaamiseen ja käytämme henkilöstöresurssia joustavasti kulloisenkin toiminnallisen tilanteen edellyttämällä tavalla. Edellytämmekin henkilöstöltämme joustavuutta ja valmiuksia siirtyä viraston sisällä eri tehtäviin tilanteen niin vaatiessa.

Säädetyt kelpoisuus- ja kielivaatimukset

Tehtävään ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme

Koulutustavoitteena on ylempi korkeakoulututkinto kemian alalta. Tehtävässä menestyminen edellyttää optisen spektroskopian, kromatografian ja massapektrometrian (esimerkiksi FTIR, GC, GCMS, Raman) ymmärrystä. Työ edellyttää myös ymmärrystä näytteenkäsittelystä ja käytännön laboratoriotyöskentelytaitoja. Työssä tarvitaan laatutietoista, tarkkaa ja huolellista työtapaa sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia.
Hakijalta odotetaan hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Työ on tiimityötä ja siinä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi odotetaan loogista päättelykykyä, ongelmanratkaisu-, keskittymis- ja paineensietokykyä sekä esiintymisvalmiutta.
Eduksi luetaan ohjelmointiosaaminen, tilastollisten menetelmien tai kemometrian tuntemus, räjähdysaineiden ja vaarallisten kemikaalien tuntemus sekä ymmärrys kapillaarielektroforeesista.

Tarjoamme sinulle Tarjoamme hyvähenkisen työyhteisön ja hyvät mahdollisuudet kehittyä tehtävissä. Työympäristömme on kansainvälinen ja olemme monella tehtäväalueella ainoita Suomessa. Henkilöstön osaaminen, sitoutuneisuus ja aikaansaavuus ovat tuloksellisuutemme kulmakivet. Tarjoamme joustavia työaikamahdollisuuksia, hyvän ja kattavan työterveyshuollon, työnantajan tukeman työpaikkaruokailun, virkistys- ja liikuntatilaisuuksia sekä hyvät mahdollisuudet työkunnon ylläpitoon. Selvitykset

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Menettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Turvallisuusselvitys sisältää myös ulkomaansidonnaisuuksien selvittämisen.

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa:
Ryhmäpäällikkö Auli Bengs, p. 0295 480 141 (vaihde)

Hakemuksen lähettäminen

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisinä Valtiolle.fi-palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi kirjaamon postiosoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Kirjeen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

 • Keskusrikospoliisin kirjaamo

  PL 285
  01301 Vantaa

 • Työnantaja

  Poliisissa eri alojen ammattilaiset tekevät yhteiskunnan turvallisuuteen vaikuttavaa työtä. Monipuolisessa ja laajassa organisaatiossamme on erilaisia työtehtäviä sekä mahdollisuuksia kehittymiseen. Meidän toimintaamme ohjaavat eettiset periaatteet, minkä lisäksi olemme arvojemme mukaisesti palvelevia, oikeudenmukaisia, osaavia ja pidämme huolta henkilöstömme hyvinvoinnista.

  Jokainen meistä vaikuttaa siihen, että poliisi on kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina. Meillä Keskusrikospoliisissa pääset tekemään merkittävää työtä suomalaisten turvallisuuden hyväksi ainutlaatuisissa, monipuolisissa ja mielenkiintoisissa työtehtävissä. Keskusrikospoliisissa tutkimme vakavinta rikollisuutta, joka on usein kansainvälistä ja järjestäytynyttä. Tuotamme erilaisia rikostorjunnan asiantuntijapalveluita koko poliisihallinnolle ja muille lainvalvontaviranomaisille, ylläpidämme tilannekuvaa koko rikollisuudesta sekä kehitämme rikostorjuntaan ja -tutkintaan liittyviä menetelmiä.

  Keskusrikospoliisi on poliisin valtakunnallinen yksikkö, jonka toimialueena on koko Suomi. Meillä työskentelee noin 840 eri alojen ammattilaista hyvin erilaisilla koulutustaustoilla. Henkilöstöstämme noin 60 prosenttia työskentelee poliisitehtävissä ja 40 prosenttia siviilitehtävissä. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen sekä tarjoamme työntekijöillemme kattavan työterveyshuollon, tuetun työpaikkaruokailun, työaikaan sisältyvän liikuntaedun, joustavia etätyömahdollisuuksia sekä myönteisen ja kannustavan työilmapiirin.

  Sijainti
  Vantaa

  Voit tehdä työtä jossain seuraavista toimipisteistämme

 • Vantaa
  Jokiniemenkuja 4
  01370 Vantaa
 • Tutustu työnantajaan
  Perustiedot

  Muut tehtävään liittyvät tiedot

 • Tehtävän taso: Asiantuntijataso
 • Etätyö: Mahdollisuus työskennellä etänä
 • Etätyön kuvaus: Tehtävässä on mahdollisuus satunnaiseen etätyöhön (1-2 päivää/kuukausi).
 • Virka perustettu: Virka on viraston yhteinen.
 • Työaikamuoto: Virastotyöaika
 • Koeaika: Tehtävässä voidaan käyttää enintään 6 kuukauden koeaikaa
 • Palkkauksen peruste: Tehtävän vaativuustaso on 40.15, jonka peruspalkka on 4 173,26 €/kk. Perehdytyksen ajan tehtävän vaativuustaso on 40.14, jonka peruspalkka on 3 640,41 €/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista suoritusosaa enintään 32 % ja kokemusosaa 0-14 % peruspalkasta. Poliisihallinnon ulkopuolelta tulevalla suoritusosa on virkasuhteen alkaessa 10 % peruspalkasta (ensimmäinen suoritusarviointi tehdään 3-6 kk:n kuluttua aloituksesta).
 • Hae työpaikkaa
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.