hoppa till huvudinnehållet
Rikosylikonstaapeli (08.06) - Polisinrättningen i Helsingfors

Etsimme rikosylikonstaapelia vararyhmänjohtajan tehtävään Rikostutkintayksikköön, Väkivaltarikokset-toiminnon lähisuhdeväkivaltarikosten tutkintaryhmään.

Rikosylikonstaapeli toimii Rikostutkintayksikköön kuuluvan Väkivaltarikokset-toiminnon lähisuhdeväkivaltarikosten tutkintaryhmässä ryhmän varajohtajana. Tutkintaryhmän toimenkuvana on ennalta estää ja tutkia lähisuhteessa tapahtuvia väkivaltarikoksia ja suorittaa muuta vaativaa rikostutkintaa.

Säädetyt kelpoisuus- ja kielivaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena rikosylikonstaapelin virkaan on a) poliisialipäällystön erikoistumisopintojen suorittaminen, poliisialipäällystötutkinto, poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaminen, poliisialipäällystön virkatutkinto; b) poliisin perustutkinnon tai poliisimiehistön virkatutkinnon lisäksi suoritettu korkeakoulututkinto; tai c) korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen. Poliisimiehen virkaan nimitettävällä henkilöllä tulee olla Suomen kansalaisuus.

Hakemuksen liitteeksi on laitettava virallinen ja ajantasainen nimikirjanote, ansioluettelo ja/tai vastaavat asiakirjat, joista ilmenevät kelpoisuusvaatimusten täyttyminen myös vaaditun kielitaidon osalta. Mikäli olet tällä hetkellä tai olet hiljattain ollut valtion virassa tai virkasuhteessa, liitä hakemukseen virallinen ja ajantasainen nimikirjanote muun muassa edellytetyn kielitaidon todentamiseksi.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim.
valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Kielitaitovaatimukset
 • Ruotsi
  • Suullinen osaaminen: Tyydyttävä
  • Kirjallinen osaaminen: Tyydyttävä
 • Suomi
  • Suullinen osaaminen: Hyvä
  • Kirjallinen osaaminen: Hyvä
Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ajantasaista osaamista ja kokemusta vaativan rikostutkinnan esimiestehtävistä sekä tutkintakokemusta tutkintaryhmän tehtäväalaan liittyvien rikosten esitutkinnasta tai muusta vaativasta rikostutkinnasta. Lisäksi hakijalta edellytetään valmiutta ryhmän tehtäväalueeseen liittyvään sidos- ja viranomaisyhteistyöhön sekä motivaatiota työskennellä pitkäjänteisesti lähisuhdeväkivaltarikosten operatiivisissa tulkintatehtävissä.

Hakijalta edellytetään osaamista vaativan rikostutkinnan tutkintaryhmän operatiivisen päivittäistoiminnan johtamisesta. Tehtävään valittavan tulee kyetä oma-aloitteisesti yhteistyössä ryhmänjohtajan ja tutkinnanjohtajan kanssa johtamaan tutkintaryhmän päivittäistoimintaa ja viemään eteenpäin ryhmän tutkittavaksi tulevien vaativien ja pitkäkestoisten rikosasioiden esitutkintaa. Ryhmän varajohtajalta odotetaan osaamista ryhmän tutkittavaksi tulevien rikosasioiden esikäsittelyjä seulontatehtävistä, mahdollisten rajoitus-, päätös- ja keskeyttämisesitysten laatimisesta.

Odotamme hakijalta ajantasaisia tietoja vaativan rikostutkinnan työmenetelmistä, salaisista tiedonhankintakeinoista ja niiden lainmukaisista perusteista. Odotamme hakijalta myös valmiuksia johtaa, valvoa ja kehittää ryhmän toimintaa tulostavoitteiden mukaisesti sekä kykyä ja valmiuksia työkyvyn johtamiseen. Rikosylikonstaapelin tehtävä edellyttää hyviä viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta, kykyä toimia pitkäjänteisesti, hyvää paineensietokykyä ja valmiutta sekä itsenäiseen että ryhmätyöskentelyyn.

Tehtävään valittavalla tulee olla motivaatiota ja valmiutta kehittää sekä omaa osaamistaan asiantuntijana ja esimiehenä että ryhmän osaamista tehtäväalueen rikosten torjunnassa. Hakijalta edellytetään sitoutumista ryhmän ja poliisilaitoksen tavoitteisiin sekä aktiivista ja oma-aloitteista toimintaotetta tutkintatoimintojen toteuttamiseen.

Ryhmän työnkuvaa tukeva erityisosaaminen katsotaan hakijalle eduksi. Eduksi hakijalle luetaan myös poliisin operatiivisen johtamisjärjestelmän tunteminen sekä paljastavan rikostutkinnan työmenetelmien hallinta.

Tarjoamme sinulle Tarjoamme sinulle mielenkiintoisia ja merkityksellisiä työtehtäviä. Jatkuva oppiminen on kiinteä osa toimintaamme: meillä saat kehittää ja kehittyä. Tuemme työntekijöidemme työkykyä ja työhyvinvointia monipuolisesti. Henkilöstömme kokee työyhteisömme voimavaroiksi työyhteisön tuen, työilmapiirin ja yhteistyön. Selvitykset

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Menettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Turvallisuusselvitys sisältää myös ulkomaansidonnaisuuksien selvittämisen.

Yhteystietomme

Rikosylikomisario, Anne Hietala, p. 0295 476 193
Toiminnan johtaja, rikosylikomisario, Ritva Elomaa, p. 0295 475 885

Hakemuksen lähettäminen

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisinä Valtiolle.fi-palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi kirjaamon postiosoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Kirjeen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

 • Helsingin poliisilaitos, kirjaamo

  Helsingin poliisilaitos, kirjaamo
  Pasilanraitio 11
  00240 Helsinki

 • Työnantaja

  Poliisissa eri alojen ammattilaiset tekevät yhteiskunnan turvallisuuteen vaikuttavaa työtä. Monipuolisessa ja laajassa organisaatiossamme on erilaisia työtehtäviä sekä mahdollisuuksia kehittymiseen. Meidän toimintaamme ohjaavat eettiset periaatteet, minkä lisäksi olemme arvojemme mukaisesti palvelevia, oikeudenmukaisia, osaavia ja pidämme huolta henkilöstömme hyvinvoinnista. Jokainen meistä vaikuttaa siihen, että poliisi on kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina.

  Haluatko tehdä merkityksellistä työtä turvallisen Helsingin eteen?

  Helsingin poliisilaitoksella tätä työtä tekee yli 1 800 osaajaa monipuolisesti eri tehtävissä. Toiminta-alueemme eli pääkaupunki on Suomen valtion johdon ja hallinnon, työelämän, vapaa-ajanvieton ja liikenteen keskus. Helsinki on myös kansallinen ja kansainvälinen kohtaamispaikka, jossa sijaitsevat muun muassa suurlähetystöt. Vastaamme kaupungin yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta, tutkimme ja ennalta estämme rikoksia sekä tarjoamme poliisin lupapalveluita: autamme, toimimme, ratkaisemme.

  Turvaamme ja valvomme myös yleisiä kokouksia kuten mielenosoituksia sekä yleisötapahtumia, joita Helsingissä järjestetään päivittäin. Kohtaamme kaupunkilaisia asiakaspalvelupisteissämme ja autopartioiden lisäksi muun muassa koira-, ratsu-, moottoripyörä-, fillari- ja venepoliisin toiminnassa. Poliisilaitoksellamme on myös useita valtakunnallisia erityistehtäviä kuten Poliisin liikenneturvallisuuskeskus, ihmiskaupparikosten tutkintaryhmä, henkilösuojaustehtävät ja valmiusyksikkö Karhu.

  Tuemme työntekijöidemme työkykyä ja työhyvinvointia monipuolisesti. Helsingin poliisilaitos tarjoaa lukuisia mielenkiintoisia työtehtäviä ja jatkuva oppiminen on kiinteä osa toimintaamme: meillä saat kehittää ja kehittyä. Henkilöstömme kokee työyhteisömme voimavaroiksi työyhteisön tuen, työilma-piirin ja yhteistyön. Olemme sitoutuneet edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Arvostamme monimuotoisuutta työyhteisössämme.

  Sijainti
  Helsinki

  Voit tehdä työtä jossain seuraavista toimipisteistämme

 • Helsinki, Pasilan poliisitalo 1
  Pasilanraitio 13
  00240 Helsinki
 • Tutustu työnantajaan
  Perustiedot

  Muut tehtävään liittyvät tiedot

 • Muut työpaikkaan liittyvät tiedot: Virkaan nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviointia. Se toteutetaan terveystarkastuksena poliisilaitoksen työterveyshuollossa, mikäli edellisen terveystarkastuksen tiedot ovat vuotta vanhempia tai nimitettävän terveydentila on edellisen terveystarkastuksen jälkeen muuttunut. Terveystarkastus tehdään lähtökohtaisesti ennen työn aloittamista, mutta viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta. Työpaikan www-sivut: poliisi.fi/helsingin-poliisilaitos
 • Tehtävän taso: Asiantuntijataso
 • Etätyö: Mahdollisuus työskennellä etänä
 • Etätyön kuvaus: Etätyöstä voidaan sopia erikseen, mikäli työtehtävät ovat luonteeltaan etätyöhön soveltuvia.
 • Virka perustettu: Virka on viraston yhteinen.
 • Työaikamuoto: Jaksotyöaika
 • Koeaika: Nimityksessä voidaan soveltaa enintään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
 • Palkkauksen peruste: Tehtävän mukainen vaativuustaso 08.06, jonka peruspalkka on 3 026,36 euroa/kuukausi. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista suoritus-, kokemus- ja olosuhdeosaa yhteensä enintään 48 % vaativuustason mukaisesta peruspalkasta sekä pääkaupunkiseutulisää 228,82 euroa kuukaudessa.
 • Hae työpaikkaa
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.