hoppa till huvudinnehållet
Allow content Tillåt cookies för kategori analytics för att se innehållet

Trafikledsverkets verksamhetsområde Projekt söker en sakkunnig inom kostnadshantering till en ordinarie tjänst som överinspektör.

Uppgiften är placerad vid utvecklingsenheten på avdelningen för projekthantering. Trafikledsverkets verksamhetsområde Projekt ansvarar för byggnadsplaneringen och genomförandet av de väg-, ban- och farledsprojekt som verket ansvarar för samt för utvecklingen av projekthanteringen. Utvecklingsenheten ansvarar för att utveckla, stödja och förankra metoderna för projekthantering vid Trafikledsverket och NTM-centralerna (bl.a. kvalitetshantering, kostnadshantering, informationshantering, säkerhet, miljö).

Trafikledsverkets mål är egendomsförvaltning i realtid, bättre produktivitet och tillförlitliga kostnadskalkyler under projektens hela livscykel. Målet med denna uppgift är att föra dessa mål framåt genom att främja och förenhetliga metoderna, prislistorna och processerna för hantering av infrastrukturprojektens kostnader i trafikledsprojekt. Uppgiften omfattar utveckling av processer, metoder, arbetssätt och anvisningar inom kostnadshantering samt konkret stöd till projekt tillsammans med verkets övriga experter. Du arbetar inom Ihku-alliansen (www.ihkuallianssi.fi) som sakkunnig vid Trafikledsverket.

Till dina uppgifter som sakkunnig inom infrastrukturmodellering hör i första hand följande:
• Du utvecklar metoder och tillvägagångssätt för kostnadshantering inom infrastrukturprojekt
• Du ansvarar för att utveckla kostnadsberäkningstjänsten Ihku som produktägare. I din roll definierar du utvecklingsbehov, deltar i testningen och ansvarar för ibruktagandet av de helheter som utvecklas.
• Du stöder planerings- och byggprojekt för infrastrukturprojekt vid upprättandet av kostnadsberäkningar och hanteringen av kostnadsuppgifter i Ihku-systemet (olika planeringsskeden och byggande)
• Du deltar i utvecklingen av anvisningar och i andra separata utvecklingsprojekt samt planerar och genomför utbildningar.

Av sökanden förväntar vi oss

Vi förväntar oss att du har lämplig kompetens inom kostnadshanteringsmetoder för infrastrukturprojekt samt kompetens i informationshantering och projekthantering. Vi förväntar oss att du har lämplig högre högskoleexamen, t.ex. DI, FM, högre YH.

Vi uppskattar att du behärskar helheter och kan fungera i en miljö med många leverantörer som en del av utvecklingsteam och expertnätverk. Dina goda kommunikations-, förhandlings- och organisationsfärdigheter samt goda skriftliga och muntliga presentationsfärdigheter samt initiativförmåga hjälper dig att lyckas i uppgiften.

Som merit räknas tidigare erfarenhet av kostnadshantering, kostnadsstyrning och kostnadsberäkning i samband med trafikledsprojekt, byggnadsekonomi och tillämpning av informationsledning inom infrastrukturbranschen samt erfarenhet av offentliga upphandlingar.

I uppgiften får du möjlighet att utveckla hela den finländska infrastrukturbranschen som representant för en betydande beställarorganisation och lämna avtryck på Finlands trafikledsinfrastruktur. Utöver en intressant verksamhetsmiljö och ett mångsidigt arbetsfält väntar dig en inspirerande och uppmuntrande arbetsgemenskap.

Förmåner Som stöd för ditt arbete erbjuder vi dig heltäckande olika förmåner så som:
- Flexibel arbetstid
- möjlighet att delvis arbeta på distans
- motions- och kultursedlar
- arbetsresesedel
- lunch som är subventionerad av arbetsgivaren.

Vi har också en omfattande företagshälsovård och vi satsar på högklassigt chefsarbete. Ditt välbefinnande är viktigt för oss.
Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Tarmo Savolainen
029 534 3803
etumimi.sukunimi@vayla.fi
Parhaat ajat tavoittaa tehtävään liittyen ovat seuraavat ajat:
• Viikko 9: 27.2.2024 KLO 12-13 sekä 1.3.2024 klo 13-14
• Viikko 10: 5.3.2024 klo 12-13 sekä 8.3.2024 klo 9-10
• Viikko 11: 12.3.2024 klo 15-16 sekä 15.3.2024 Klo 14-15
• Viikko 12: 19.3.2024 klo 12-13

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Väylävirasto

  Väylävirasto
  PL 33 (Opastinsilta 12 A)
  00521 Helsinki

 • Organisation

  Trafikledsverket är ett sektorsövergripande sakkunnigämbetsverk för trafiken som ansvarar för utvecklingen och underhållet av statens vägnät, järnvägar och farleder samt för ordnandet av vintersjöfarten. Vårt mål är att möjliggöra fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. Vi säkerställer för vår del att det finländska näringslivet fungerar och är konkurrenskraftigt.

  Hos oss kan du lämna ditt spår på Finlands farledsinfrastruktur och samhälle. Du får arbeta i en entusiastisk atmosfär med de bästa proffsen och skickliga samarbetspartnerna inom branschen.

  Vid Trafikledsverket arbetar cirka 480 experter, vår årsbudget är cirka 2 miljarder euro och värdet på den trafikledsegendom vi förvaltar är 20 miljarder euro. Vi sysselsätter indirekt över 17 000 personer.

  plats
  Helsingfors, Villmanstrand, Uleåborg, Tammerfors, Åbo, Vasa

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors
  Opastinsilta 12 A, PL 33
  00521 Helsingfors
 • Villmanstrand
  Brahenkatu 4
  53100 Villmanstrand
 • Uleåborg
  Sepänkatu 20
  90100 Uleåborg
 • Tammerfors
  Yliopistonkatu 38
  33100 Tammerfors
 • Åbo
  Itsenäisyydenaukio 2
  20800 Åbo
 • Vasa
  Wolffintie 35
  65200 Vasa
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Innan tjänsten tillsätts görs eventuellt en lämplighetsbedömning.
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Vid Trafikledsverket talar man om multilokalt arbete eller hybridarbete. I organisationsenheterna/projekten/arbetsgrupperna och motsvarande diskuterar man arbetsformerna och konstaterar när fysisk närvaro förutsätts på verksamhetsstället. När man kommer överens om distans- och närarbete är det bra att beakta att regelbundet närarbete stöder bland annat gemenskap, gemensamt idéarbete, nätverkande och introduktionen av nya arbetstagare. I praktiken innebär detta att man tillsammans kommer överens om när man är i s.k. närvaroarbete. På chefens begäran är man skyldig att komma till arbetsplatsen.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Prövotid: Då tjänsten tillsätts kan en prövotid på högst sex (6) månader tillämpas.
 • Löneuppgifter: Lönen bestäms utifrån Trafikledsverkets lönesystem enligt uppgiftens kravnivå och den personliga prestationen.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.