hoppa till huvudinnehållet
Specialforskare (Isotopgeokemi) - Geologiska forskningscentralen

Specialforskare (Isotopgeokemi)

Geologiska forskningscentralen söker en erfaren och motiverad specialforskare inom isotopgeokemi till forskningslaboratoriet i Esbo som hör till resultatenheten Lösningar för cirkulär ekonomi. Till dina arbetsuppgifter hör metodutveckling och analyser inom isotopgeokemin samt utveckling av nya forskningskoncept genom att utnyttja vår moderna och mångsidiga laboratorieinfrastruktur.

Du kommer att arbeta med mångsidiga geologiska och antropogena material, men ditt fokus ligger dock på mineraler och vatten. Arbetsuppgifterna fokuserar på forskningsutrustningen inom isotopgeokemi laserablation-SC-ICP-MS (Nu Instruments Attom) samt laserablation-MC-ICP-MS (Thermo Fisher Neom MS/MS) som båda är anslutna till Excimer-lasrar. Utöver upprätthållande, underhåll och metodutveckling av praktiska analyser och analysutrustningen omfattar uppgiftsbeskrivningen validering, kvalitetssäkring QA/QC och tolkning av forskningsdata. Du förväntas vara sakkunnig vid olika forskningsprojekt och även kunna leda dem. Du presenterar dina forskningsresultat på kundmöten, i verkstäder och på konferenser och publicerar dem regelbundet i olika rapportserier och serier för akademiska publikationer. Vårt laboratorium kommer att samarbeta med TIMS-laboratoriet och det tillhörande metallfria renrumslaboratoriet som ska byggas vid Helsingfors universitet. Fram till slutet av 2026 kommer GTK också att investera i ny utrustning (time-of-flight-masspektrometer, femtosekundlaser, ny SC-ICP-MS). Dessutom har vårt laboratorium ett brett utbud av annan analysutrustning (t.ex. FE-SEM, FE-EPMA, röntgentomografi, mikro-XRF, LIBS).

Av sökanden förväntar vi oss

Vad vi förväntar oss av dig

• Doktorsexamen i geologi eller geokemi samt betydande arbetserfarenhet på post-doc nivå inom ett lämpligt
område
• Kännedom om olika isotopsystem och förmåga att tillämpa dem inom forskning
• Gedigna kunskaper om och praktisk erfarenhet av användning av isotopsystem, inklusive förmåga att skapa
nya protokoll och tekniker för isotopanalyser som baserar sig på vätskekromatografi och
laserablationsmasspektrometri
• Bevisad förmåga att publicera vetenskapliga artiklar som fokuserar på isotopgeokemi i kollegialt granskade
vetenskapliga publikationsserier
• Starka internationella nätverk inom området
• Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska

Meriterande är

• Erfarenhet av funktioner hos och underhåll av laserablation-ICP-MS-utrustningen
• Kännedom om olika forskningsområden inom geovetenskap, såsom malmgeologi, geokronologi och
miljöforskning, genom att utnyttja icke-konventionella isotopsystem och metodologier
• Erfarenhet av vätskekromatografi, användning av anrikningselement (spike) samt databehandlingsprogram
och deras programmering
• Kunskaper om olika geoanalytiska anläggningar och förmåga att kunna använda dem, inklusive SEM, XRF,
XRD, EPMA, LIBS, TOF, TIMS
• Erfarenhet av att utveckla forskningsprojekt, ansöka om forskningsfinansiering och leda projekt

Personliga egenskaper:

Du är en samarbetsvillig teamspelare men också initiativrik, och du kan arbeta självständigt i nya och innovativa projekt. Du är ivrig att lära dig nya saker, och du har god stresstålighet och kan prioritera. Du kan anpassa dig till olika situationer och ta vara på möjligheten när den kommer. Vi förväntar oss att du är innovativ och målmedveten.

Förmåner Vi erbjuder dig en uppgift i en internationell verksamhetsmiljö och möjlighet att påverka ditt eget arbete. Du har chans att arbeta i en mångfaldig gemenskap där varje medlems arbetsinsats är värdefull. Vi uppdaterar målmedvetet vår kompetens och verksamhet. Vi sörjer för personalens välmående med hjälp av vidsträckt verksamhet som stöder arbetshälsan. Vi erbjuder också semesterförmåner av statsförvaltning samt moderna och multilokala arbetsramar, såsom en flexibel arbetstid. Bekanta dig med oss: www.gtk.fi/sv/jobba-hos-oss/ Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Mer information lämnas av din blivande chef Marja Lehtonen, marja.lehtonen@gtk.fi, tfn +358 40 8386 999 eller specialforskare Hugh O’Brien, hugh.obrien@gtk.fi, tel. +358 40 7270 949.

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Registratorskontoret vid Geologiska forskningscentralen

  PB 96, Bergsmansvägen 5
  FI-02151 Esbo

 • Organisation

  Vid Geologiska forskningscentralen arbetar vi för landets bästa. Vi producerar opartisk forskningsdata för att bidra till att lösa utmaningar inom bland annat klimatförändringen, energiomställningen och den cirkulära ekonomin. Våra över 400 experter är specialiserade på mineralekonomi, energi-, vatten- och miljöfrågor samt digitala lösningar. Tillsammans med våra finländska och internationella partner skapar vi en hållbar, kolneutral framtid. GTK är ett forskningsinstitut underordnat arbets- och näringsministeriet. www.gtk.fi/sv/

  plats
  Esbo

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Laboratorio, Esbo
  Vuorimiehentie 2
  02150 Espoo
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Tjänsten tillsätts den 1.8.2024 eller enligt överenskommelse. Anställningsförhållandet gäller tills vidare. I uppgiften tillämpas en prövotid enligt 4 § i arbetsavtalslagen.

  Lämna in din ansökan jämte meritförteckning senast den 15.4.2024 klockan 16.15 via tjänsten Valtiolle.fi, ID 3440.

  Vi främjar medvetet mångfald och jämlikhet bland personalen, så vi uppmuntrar många slags människor med olika bakgrund att söka våra uppgifter. Vår arbetsgemenskap som håller på att internationaliseras är ett exempel på vår mångfald. Av oss är 91 % finländare och 9 % andra än finska medborgare. Observera att sökandenas namn och ansökningar jämte bilagor är offentliga.

  Intervjuerna är planerade att hållas i i början av september.

  Observera att sökandenas namn och ansökningar jämte bilagor är offentliga.
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Ingen möjlighet att jobba på distans
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Löneuppgifter: Lönen för tjänsten fastställs enligt kravnivå 9-10 och den valda personens kompetens
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.