hoppa till huvudinnehållet
Suurpetojen ekologian tutkimusprofessori - Naturresursinstitutet

Suurpetojen ekologian tutkimusprofessori johtaa ja kehittää Luonnonvarakeskuksen (Luke) suurpetojen tutkimusta ja seurantaa.

Suurpetojen ekologian tutkimusprofessori johtaa ja kehittää Luonnonvarakeskuksen (Luke) suurpetojen tutkimusta ja seurantaa. Tutkimusprofessuurissa keskitytään suden, karhu, ahman ja ilveksen populaatio- ja yhteisöekologian, käyttäytymisen ja kestävän kannanhoidon tutkimukseen sekä suurpetojen ja niiden saalislajien välisiin vuorovaikutuksiin Pohjois-Euroopassa. Tehtävän tarkoituksena on tuottaa korkeatasoista tiedettä ja siihen pohjautuvaa tietoa tukemaan suurpetolajien kestävää kannanhoitoa osana monipuolista boreaalista ja subarktista eliöyhteisöä, suurpetojen ja ihmisten välisten konfliktien hallintaa ja populaatioiden kannanarviointia. Tehtävään valittavan henkilön odotetaan osallistuvan aktiivisesti alan perus- ja soveltavan tutkimuksen strategiseen suuntaamiseen, johtavan laajoja hankekokonaisuuksia ja hankkivan kotimaista ja kansainvälistä tutkimusrahoitusta. Tehtävään valitun henkilön tulee osallistua aktiivisesti kansalliseen keskusteluun ja toimia aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa.

Hakijalta odotamme

Tutkimusprofessorilta (tenure track: apulaisprofessori tai professori) edellytetään tohtorintutkintoa ekologiasta, mieluiten eläinekologiasta, luonnonvaraisten eliöiden ekologiasta tai populaatioekologiasta, tai luonnonvaraisten eliöiden kannanhoidosta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää näyttöjä akateemisesti laaja-alaisesta tutkimustoiminnasta ja korkealaatuisesta, vertaisarvioidusta ekologian alan julkaisutuotannosta sekä menetelmällisestä osaamisesta, esim. nykyaikaisissa maastotutkimus- ja tilastomenetelmistä. Hakijalta odotetaan laaja-alaista tutkimuskokemusta luonnonvaraisista selkärankaisista. Osoitettu osaaminen boreaalisten ekosysteemien toiminnasta, peto-saalissuhteista, suurpetojen ekologiasta, populaatiogenetiikasta, populaatiomallinnuksesta, seuranta- ja kannanarviointimenetelmistä, ihmis-eläin -konflikteista ja perehtyneisyys laji- ja elinympäristölainsäädäntöön voidaan katsoa hakijalle eduksi.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutustaitoja, suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa, halukkuutta ja osoitettuja ansioita tieteellisessä yhteistyössä sekä akateemisessa johtamisessa ja ohjauksessa, kykyä ja osoitettuja ansioita kilpaillun kotimaisen ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankinnassa sekä kykyä yhteistyöhön ja tiedon jakamiseen sidosryhmien, ml. valtionhallinnon, riistahallinnon, metsästäjä- ja luontojärjestöjen ja median kanssa.

Odotamme tehtävään valittavan johtavan monitieteistä tutkimusta suurpetojen ekologiasta ja kannanhoidosta, rakentavan vahvan tutkimushankesalkun sekä edistävän tutkimustulosten käyttöä. Tutkimusprofessorilta odotetaan laajaa kansainvälistä yhteysverkostoa ja aktiivista kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Hänellä tulee lisäksi olla vahvat näytöt kansainvälisten tutkimushankkeiden johtamisesta, kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankinnasta, ja tieteellisten tulosten julkaisusta ja viestinnästä.

Tarjoamme sinulle Meille on erityisen tärkeää henkilöstömme hyvinvointi sekä innovaatio- ja kehittämismyönteinen ilmapiiri työssä. Työskentelemme monipaikkaisesti ja työtehtävien niin mahdollistaessa kannustamme sinua työskentelemään Suomessa siellä, missä sinulle parhaiten sopii yhteisöllisyyttä unohtamatta. Tarjoamme joustavuutta työajoissa, pitkät työaikaliukumat ja työsuhteesi pidentyessä pitkät lomat. Lisäksi tarjoamme lounasedun sekä liikunta-, kulttuuri- tai työmatkatuen. Selvitykset

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Menettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Yhteystietomme

Sirpa Thessler
Johtaja, Luonnonvarat
+358 29 532 6582
sirpa.thessler@luke.fi
Antti Asikainen
Tutkimusylijohtaja
+358 29 532 3250
antti.asikainen@luke.fi

Hakemuksen lähettäminen

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisinä Valtiolle.fi-palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi kirjaamon postiosoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Kirjeen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

 • Luonnonvarakeskuksen kirjaamo

  Latokartanonkaari 9
  00790 Helsinki

 • Työnantaja

  Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka työskentelee luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Tarjoamme tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja ja palveluita asiakkaillemme. Tutkimustulokset ja palvelut tuottavat lisäarvoa, kestävyyttä ja kilpailukykyä uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvalle elinkeinotoiminnalle ja tukevat yhteiskunnan päätöksentekoa. Toimimme laajoissa kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa ja tavoitteenamme on tulla yhdeksi Euroopan merkittävimmistä biotalouden osaajista. Lukella on myös viranomaistehtäviä.

  Lukelaisia yhdistää ystävällisyys, uteliaisuus ja halu vaikuttaa maailmaan myönteisesti. Tältä pohjalta rakennamme yhdessä hyväntuulista ja kunnioittavaa kulttuuria, jossa jokaisen työtä arvostetaan. Meillä pääset tekemään mielekkäitä ja monipuolisia työtehtäviä ja haastamaan itseäsi ammatillisesti. Voit vaikuttaa työtehtäviisi ja saat vapautta suunnitella työsi projektin tavoitteet huomioiden. Joustavuus ja vastuu kulkevat meillä käsi kädessä ja rohkaisemmekin työntekoon Suomessa sieltä, mistä se parhaiten sujuu työtehtävien niin mahdollistaessa. Luke tarjoaa monitieteisen kansainvälisen tutkimusympäristön, johon kuuluvat ainutlaatuiset tutkimusinfrastruktuurit, koetoiminta-asemat sekä hyvin varustetut laboratoriot.

  Lukessa työskentelee noin 50 alansa johtavaa tutkimusprofessoria. Luken professoripolitiikka varmistaa avoimuuden, ennakoitavuuden ja kansainvälisen vertailtavuuden professoreiden rekrytoinneissa. Ulkomailta tuleville uusille työntekijöille Luke tarjoaa relokaatiopaketin, josta on merkittävää apua maahanmuutossa ja Suomeen asettumisessa. Tärkeä voimavara Luken tutkimukselle on monialainen, innovatiivinen ja kunnianhimoinen tutkijayhteisö, jonka apuna on laaja tekninen henkilöstö. Kulttuurienvälinen yhteisömme (IC community) tarjoaa mahdollisuuksia jakaa kokemuksia ja osaamista sekä tukee kansainvälisyyden kehittymistä Lukessa.

  Sijainti
  Helsinki, Joensuu, Oulu, Rovaniemi

  Voit tehdä työtä jossain seuraavista toimipisteistämme

 • Helsinki
  Latokartanonkaari 9
  00790 Helsinki
 • Joensuu
  Yliopistokatu 6 b
  80100 Joensuu
 • Oulu
  Paavo Havaksen tie 3
  90570 Oulu
 • Rovaniemi
  Ounasjoentie 6
  96200 Rovaniemi
 • Tutustu työnantajaan
  Perustiedot

  Muut tehtävään liittyvät tiedot

 • Muut työpaikkaan liittyvät tiedot: Pyydämme liittämään hakemukseen englanninkieliset liitteet, ja nimeämään tiedostot seuraavasti (max 2 MB/liitetiedosto):

  APPENDIX 1. Application letter, names and contact information of 3 referees and complete curriculum vitae (including major research funding obtained, research leadership, list of supervised PhDs and postdocs, number of peer-reviewed articles, H-index, total citations and the database used, e.g. Web of Science or Google Scholar (maximum 10 pages)

  APPENDIX 2: Complete list of publications including links to 10 selected publications most relevant for the professorship

  APPENDIX 3. Summary of research activities carried out so far, including aspects of customer interphase work; societal impact of research; dissemination of research results (maximum 2 pages)

  APPENDIX 4. Research plan for the next 5-year term, please use Luke’s research plan template at https://www.luke.fi/sites/default/files/2022-08/Luke%20Research%20plan%20template.pdf


  Lisätietoja Luken tutkimusprofessorien rekrytoinnista ja tieteellisestä arvioinnista on osoitteessa https://www.luke.fi/fi/tutkimusprofessorien-rekrytointi-ja-tieteellinen-arviointi.
 • Tehtävän taso: Asiantuntijataso
 • Etätyö: Mahdollisuus työskennellä etänä
 • Etätyön kuvaus: Lukessa tehdään työtä monipaikkaisesti eli työtä tehdään siellä, missä se on tarkoituksenmukaisinta. Monipaikkainen työ on mahdollista ainoastaan Suomessa ja käytännöistä sovitaan esihenkilön kanssa. Kohtaamme toisemme säännöllisesti myös kasvokkain.
 • Määräaikaisuuden peruste: Työn luonne
 • Määräaikaisuuden perusteen lisätietoja: Mikäli hakijalla on toistaiseksi voimassaoleva yliopistoprofessuuri, voidaan tehtävä täyttää määräaikaisuudesta poiketen toistaiseksi.
 • Työaikamuoto: Virastotyöaika
 • Koeaika: Koeaika on 6 kuukautta.
 • Palkkauksen peruste: Tehtävä sijoittuu Luonnonvarakeskuksen palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 12-13, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 5 562,65 - 6 281,61 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa, joka voi olla enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uuden työntekijän henkilökohtainen palkanosa on osaamisesta ja kokemuksesta riippuen tyypillisesti 15-20 %. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa.
 • Hae työpaikkaa
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.