hoppa till huvudinnehållet
Tingsdomartjänst (T 13) vid Östra Nylands tingsrätt - Östra Nylands tingsrätt

Vid Östra Nylands tingsrätt ledigförklaras en tjänst som tingsdomare T13

Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Lagmannen beslutar vid vilket kansli den som utnämns till tjänsten ska placeras efter att han förhandlat med den som utnämnts.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Till domare kan utnämnas rättrådiga finska medborgare som har avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och som genom sin tidigare verksamhet vid en domstol eller i andra uppgifter har visat att de har sådana insikter i tjänstens uppgiftsområde som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter samt behövliga personliga egenskaper.

Av den som utnämns till domare krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk inom domstolens domkrets samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra språket (domstolslag 10 kap 1 § och 9 §).

Av sökanden förväntar vi oss

Av sökanden förväntar vi oss förtrogenhet med uppgiftsområdet samt att sökanden behärskar den elektroniska rättegången. Mångsidig erfarenhet av juristuppgifter räknas som merit.

Förmåner . Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Den valda personen ska före utnämningen lämna en redogörelse för sina bindningar ( statstjänstemannalagen 8 a §).

Kontaktinformation

Timo Heikkinen
Lagman
029 5645 321

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Domstolsverket

  Domstolsverket
  PB 100
  00085 Helsingfors

 • Organisation

  Tingsrätten har till uppgift att ge rättsskydd genom att avgöra de mål och ärenden som väckts vid tingsrätten på ett oberoende, rättvist, snabbt och säkert sätt. Tingsrätterna handlägger tvistemål, brottmål och ansökningsärenden. Östra Nylands tingsrätt handlägger dessutom jordrättsmål. Östra Nylands tingsrätt har kansli i Vanda och i Hyvinge samt en sammanträdesplats i Borgå. Personalen är placerad i Vanda och i Hyvinge. Östra Nylands tingsrätt är tvåspråkig. Befolkningens majoritetsspråk är finska.

  plats
  Vanda

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Vanda
  Teknobulevarden 3-5 E
  01530 Vanda
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Ansökningarna ska i första hand lämnas in via det elektroniska rekryteringssystemet. Uppgifterna om dem som sökt på något annat sätt förs in i rekryteringssystemet. Ansökningsblanketten innehåller en förfrågan som gäller domarförslagsnämndens elektroniska delgivning.

  Till ansökan ska fogas ett aktuellt matrikelutdrag som är högst tre månader gammalt eller behövliga intyg över examina och arbetserfarenhet. Kom ihåg att kontrollera riktigheten av matrikelutdraget i fråga om anteckningar som eventuellt saknas (t.ex. vicehäradshövdingstitel, språkkunskaper och anteckning om advokatexamen). När man beställer ett matrikelutdrag för att söka en tjänst som domare ska man välja ett matrikelutdrag där uppgifterna är på arbetsgivarmyndighetsnivå/organisationsnivå. Där ska synas personbeteckning och av utdraget ska det också framgå att användningsändamålet är att söka en tjänst, ett uppdrag eller en arbetsplats.

  Domstolsverkets dataskyddsbeskrivning som gäller rekryteringsprocessen i samband med domartjänster:
  https://www.tuomioistuinvirasto.fi/sv/index/nbortgcbe/dataskydd/behandlingavpersonuppgifterviddomstolsverket/processenfortillsattandeavdomartjanster.html

  Notera vänligen domarförslagsnämndens anvisningar om vad annat en god ansökan gärna ska innehålla. Anvisningar för dem som söker domartjänster finns på domarförslagsnämndens webbplats: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/sv/index/domstolsvasendet/namnder/domarforslagsnamnden/anvisningarforsokandeavendomartjanst.html
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Annan
 • Förklaring av arbetstider: Arbetstidslagen tillämpas inte.
 • Löneuppgifter: Lönen för uppgiften baserar sig på löneklass T 13 i det preciserande tjänstekollektivavtalet om domares och juristers löner vid domstolarna.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.