hoppa till huvudinnehållet
Tradenompraktikant - Åklagarmyndigheten

Åklagarsekreteraren har en viktig roll i behandlingen av brottmål. Tillsammans med åklagaren ser han eller hon till att medborgarnas rättsskydd förverkligas och brottmål kan skötas professionellt och effektivt.

Åklagarmyndigheten söker en tradenompraktikant till sekreterarenheten vid Norra Finlands äklagardistrikt för perioden 1.5.-31.8.2024. Praktikplatsen finns på verksamhetsstället i Uleäborg.

Vid Åklagarmyndigheten bestäms sekreterarens uppgifter enligt statstjänstemannalagen, statstjänstemannaförordningen, lagen om åklagarmyndigheten samt vissa andra lagar, föreskrifter och anvisningar.

Åklagarsekreteraren utför mångsidiga kontorsuppgifter såsom registrering av brottmålets skeden i olika system, registerkontroller, beställning av utredningar samt andra uppgifter som bistår åklagaren. Åklagarsekreteraren sköter också bötesärenden, deltar i kundtjänsten och sköter arkivering.

En framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter initiativförmåga, ansvarsfullhet och interaktions- och kundserviceförmåga. Det är viktigt att snabbt kunna reagera i olika situationer och prioritera uppgifter i ett arbete med högt tempo.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Uppgiften har inga lagstadgade behörighetsvillkor.

Av sökanden förväntar vi oss

Studier i straff- och processrätt räknar vi som merit.

Förmåner Vi erbjuder en subventionerad motions-, kultur-, massage- och lunchförmån och omfattande företagshälsovård.
Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en begränsad säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressen www.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Sari Kemppainen, biträdande chef , sari.kemppainen@oikeus.fi, 029 56 29033

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Norra Finlands åklagardistrikt

  Norra Finlands åklagardistrikt
  Torggatan 34-40
  90100 Uleåborg

 • Organisation

  Åklagarmyndigheten är en kunnig, framstegsvänlig och slagkraftig aktör som främjar rättvist straffansvar.

  Majoriteten av Åklagarmyndighetens medarbetare är åklagare. Utöver dessa sysselsätter myndigheten åklagarsekreterare, sakkunniga och andra kontrosmedarbetare. Myndigheten har mer än 600 medarbetare och 30 verksamhetsställen på olika håll i Finland. Åklagarmyndigheten består av riksåklagarens byrå, dvs. centralförvaltningsenheten, och fem åklagardistrikt.

  Riksåklagaren är ledare för Åklagarmyndigheten, men åklagarna fattar alltid sina beslut om åtalsprövning helt självständigt.

  Av de myndigheter som behandlar brottmål har åklagaren den bredaste arbetsbeskrivningen som inkluderar allt mellan förundersökning och domstolsbehandling. Utifrån förundersökningsmaterialet fattar åklagaren beslut om huruvida hen ska väcka åtal i ett mål. Om åklagaren beslutar att väcka åtal behandlar hen åtalet i domstol.

  Åklagarens arbete är mångsidig, självständig och krävande skötsel av brottmål. I åklagaryrket krävs det dessutom interaktionsfärdigheter och mod att fatta beslut. Åklagarna har juris magisterexamen.

  Åklagarsekreteraren assisterar åklagarna i handläggningen av brottmål. Många åklagarsekreterare är merkonomer eller rättstradenomer. Åklagarsekreterarna kan också ha någon annan utbildning, om de uppfyller de övriga kraven för arbetet.

  Hos Åklagarmyndigheten investerar man i personalutbildning och arbetsutveckling. Man litar på medarbetarna, och i allmänhet kan distansarbete utföras mycket flexibelt. Många ger beröm för att Åklagarmyndigheten har en stimulerande och omedelbar arbetsatmosfär och att kollegerna alltid ger stöd. Hos Åklagarmyndigheten är det lätt att utföra viktigt arbete.

  Myndighetens värderingar är rättvisa, kompetens och arbetshälsa.

  plats
  Uleåborg

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Uleåborg
  Torikatu 34-40
  90100 Uleåborg
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Intervjuarna ordnas vecka 10.

  Vi önskar att ansökningarna i första hand skickas via systemet valtiolle.fi.

  Sökande ombes uppvisa intyg och övriga handlingar först i samband med intervjun.
 • Personalgrupp: Praktikant
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Möjlighet till delvis distansarbete.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Grund av aktualitet: Praktik
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Förklaring av arbetstider: Flextid
 • Löneuppgifter: 1632 euro/månad
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.