hoppa till huvudinnehållet
Utsökningsinspektör, 2 tjänster och en tjänsteförhållandet, basverkställighet, Vasa - Utsökningsverket

Utsökningsinspektör, basverkställighet

Inom basverkställigheten för Utsökningsverket lediganslås 2 tjänster och en tjänsteförhållandet som utsökningsinspektör.

Utsökningsinspektörerna verkar som utmätningsmän inom basverkställigheten i enlighet med utsökningsbalken. Basverkställighet är sådan verkställighet av en betalningsskyldighet i pengar som sker med hjälp av elektroniska metoder i sådana fall där behandlingen av en gäldenärs utsökningsärende inte förutsätter ett personligt träffande med gäldenären. Vid basverkställighet kan gäldenären endast vara en fysisk person som inte är näringsidkare. Vid basverkställighet behandlas stora antal ärenden. Till uppgiften kan också ingå att fungera som utbildare och inskolare.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Till utsökningsinspektör kan utnämnas finsk medborgare som har avlagt en för tjänsten lämplig yrkesinriktad examen eller högre eller lägre högskoleexamen och som har praktisk erfarenhet av uppgifter som hör till tjänsten eller som i andra uppgifter har förvärvat sådan skicklighet som krävs för att kunna sköta tjänsten framgångsrikt.

Av sökanden förväntar vi oss

• Förmåga att fatta beslut
• Erfarenhet av uppgifter relaterade till insolvensförfaranden
• Kundinriktning och god kommunikationsförmåga
• Ordningsamhet och förmåga att organisera eget arbete
• Förmåga till teamarbete
• Stark vilja att lära sig nytt

Kännedom om Utsökningsverkets verksamhet och erfarenhet av indrivningsuppgifter ses som merit.

Förmåner Vi erbjuder en subventionerad motions-, kultur- och lunchförmån, möjlighet till distansarbete och omfattande företagshälsovård. Det är viktigt för oss att satsa på personalens kompetensutveckling och introduktion av nyanställda. Kontaktinformation

Wiljam Ahola
Häradsfogde
029 56 59157

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Utsökningsverket

  Utsökningsverket
  PB 2 / rekryt
  00067 Helsingfors

 • Organisation

  Utsökningen är en del av rättsväsendet och justitieministeriets förvaltningsområde. Utsökningsverket har som mål att så många som möjligt klarar av sina förpliktelser och att parterna litar på att deras rättigheter tillgodoses inom utsökningen. Utsökningen tryggar genomförandet av rättigheter och skyldigheter i samhället. Utsökningsverkets grundläggande uppgift är att verkställa domar och andra direkt utsökbara beslut.

  Utsökningsverket är ett riksomfattande ämbetsverk som består av riksfogdens kansli, som är ämbetsverkets centralförvaltningsenhet, samt åtta verksamhetsenheter som sköter operativa verkställighetsuppgifter och stödfunktioner. Utsökningsverket har cirka 1 180 anställda med verksamhetsställen på 64 orter runt om i Finland. Utsökningsverkets huvudkontor finns i Åbo.

  Utsökningsverkets värderingar är rättvisa, serviceanda, förtroende och ständig utveckling.

  Utsökningsverket är tvåspråkigt.

  plats
  Vasa

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Vasa
  Korsholmsesplanaden 45, 3. vån
  65100 Vasa
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Bland de sökande som sökt tjänsten kan personer utnämnas till utsökningsinspektörer även för andra tidsbegränsande befattningar.
 • Personalgrupp: Verkställande uppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Möjlighet att delvis arbeta på distans.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Grund av aktualitet: Vikariat
 • Mer information utifrån aktualitet: Tjänsteförhållandet varar till 30.11.2025 eller högst så länge ordinarie tjänsteinnehavaren är tjänstledig.
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Prövotid: En prövotid på högst sex (6) månader kan tillämpas på uppgiften.
 • Löneuppgifter: Tjänsten är placerad på lönesystemets kravnivå P där den uppgiftsrelaterade lönedelen är 3464,81 euro/månad. Dessutom betalas en lönedel som baserar sig på den personliga arbetsprestationen, högst 30 % av den uppgiftsrelaterade lönedelen, eventuella erfarenhetstillägg och språktillägg.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.