hoppa till huvudinnehållet
Ett återkommande mönster av rosa och blå cirklar på en blå bakgrund”. Cirklarna är gjorda av små rosa linjer och är arrangerade i ett rutmönster. Bakgrunden är enfärgad blå.

Är du vår nya vildmarksdirektör? Jord- och skogsbruksministeriet söker en erfaren vildmarksdirektör med visioner och förnyelseförmåga till Forststyrelsen.

Forststyrelsen söker en vildmarksdirektör med tillträde den 1 augusti 2024 eller enligt överenskommelse. Anställningen kan placeras vid något av Forststyrelsens verksamhetsställen.
Tjänsten som vildmarksdirektör är placerad vid Forststyrelsens enhet för offentliga förvaltningsuppgifter. Vildmarksdirektören leder ansvarsområdet för Jakt- och fisketjänster (fiske,
jakt och jakt- och fiskeövervakning) på det sätt som avses i lagen om Forststyrelsen (234/2016).
Inom ansvarsområdet arbetar cirka 70 specialister inom jakt- och fiskefrågor. Som vildmarksdirektör leder du ansvarsområdets verksamhet och ser till att enhetens uppgifter sköts på ett resultatrikt och effektivt sätt.

Ansvarsområdet för jakt- och fisketjänster ansvarar för ordnandet av fiske och jakt inom statens
områden. Jakttjänsterna säljer fiske- och jakttillstånd och samlar in statens fiskevårdsavgifter för
Jord- och skogsbruksministeriets räkning. Våra jakt- och fiskeplanerare beviljar också tillstånd som kräver ansökan, såsom områdestillstånd för älgjakt och tillstånd för kommersiellt fiske, och ingår arrendeavtal för fiske och jakt. Jakt- och fiskeövervakare övervakar att alla som använder statens mark- och vattenområden följer lagen och har giltiga tillstånd.

Som vildmarksdirektören är du också ordförande i Forststyrelsens ledningsgrupp för jakt- och
fisketjänster och medlem i Forststyrelsens ledningsgrupp och ledningsgruppen för offentliga
förvaltningsuppgifter.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Behörighetsvillkor för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten samt erfarenhet av ledarskap och i praktiken visad ledarförmåga. Som språkkunskaper krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska i enlighet med språkkraven för statstjänstemän.

Föreskrivna krav på språkkunskaper
 • Svenska
  • Muntliga: Nöjaktiga
  • Skriftliga: Nöjaktiga
 • Finska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
Av sökanden förväntar vi oss

De bästa förutsättningarna att sköta uppgiften ger erfarenhet av personalledning och nätverksledning, strategisk syn på utveckling av jakt- och fiskefrågor samt förmåga att förnya
verksamheten. För att du ska lyckas i arbetet är det viktigt att du har god kommunikations- och
förhandlingsförmåga och färdigheter att leda teamarbete och samarbete med intressegrupper på ett sätt som främjar inlkudering och samordning. I tjänsten ingår resor.

I arbetet behövs goda kunskaper i engelska.

Förmåner Forststyrelsen erbjuder möjlighet till distansarbete, omfattande företagshälsovård samt lunch-,
idrotts-, kultur- och välfärdsförmåner. Forststyrelsen tillämpar ett resultatlönesystem.
Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Erno Järvinen, forstråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 150, erno.jarvinen@gov.fi
(bäst anträffbar 5.2. kl. 9-11, 7.2. kl. 10-12 och 9.2. kl. 11-13).
Henrik Jansson, naturtjänstdirektör, Forststyrelsen, tfn 0400 328 759, henrik.jansson@metsa.fi
(bäst anträffbar 7.2, 8.2. 9 2, kl. 14-16).

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Jord- och skogsbruksministeriets registratorsbyrå

  Jord- och skogsbruksministeriets registratorsbyrå
  PB 30 (Besöksadress: Statsrådets distributionscentral, Riddaregatan 2 B, Helsingfors)
  00023 Helsingfors

 • Organisation

  Forststyrelsen är ett statligt affärsverk inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
  som styrs av ministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet svarar för resultatstyrningen av
  Forststyrelsen. Miljöministeriet svarar för resultatstyrningen av Forststyrelsen vad gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna inom ministeriets ansvarsområde. Forststyrelsen ska använda, vårda och skydda statens jord- och vattenegendom på ett hållbart sätt. Jord- och skogsbruksministeriet utnämner till tjänsten som vildmarksdirektör.

  Forststyrelsen förvaltar totalt 12,6 miljoner hektar statsägda land- och vattenområden. Detta är
  nästan en tredjedel av Finland. Största delen av de statsägda markområdena finns i östra och norra Finland. Forststyrelsen sysselsätter omkring 1 100 personer runt om i Finland.

  plats
  Helsingfors

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • MMM Regeringsgatan
  Regeringsgatan 3 A
  00170 Helsingfors
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Till ansökan ska bifogas endast eventuellt CV.
 • Personalgrupp: Uppgifter inom ledningen
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Forststyrelsen erbjuder möjlighet till distansarbete.
 • Position skapad: Tjänsten har inrättas vid enheten.
 • Arbetstidsform: Veckoarbetstid
 • Förklaring av arbetstider: Den ordinarie veckoarbetstiden är 37 h 30 min per vecka.
 • Löneuppgifter: Vildmarksdirektörens lön är ett totalt lönebelopp. Ange ditt löneanspråk i ansökan.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.